ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

There are various arguements both for and against the statement that students should take responsibilities for the fee of their own university education.

On the one hand, it is believed that students will study harder and pay more attentions for studying if they have to pay their own fees. Also, goverment 's budget is limited. If goverment continue sponsoring fee for students, there will be not enough money for others nation 's aspects such as medical or infrastructure.

On the other hand, there are some obvious disagreements with the statement. Firstly, students from poor families would be unable to go to university. Also, they might be discouraged from choosing high-priced majors like science, medical, that could lead to bad results. Many talented students will be unable to serve their country because of the shortage of money.

In summary, it is claimed by many experts that the best solution for these problems is schoolarship. If students gain good achievements, goverment should sponsor for their study money.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are various arguements both for and against the statement that students should take responsibilities for the fees of their own university education.

On the one hand, it is believed that students will study harder and pay more attentions to their studies if they have to pay their own fees. Also, goverment's budget is limited. If goverment continue sponsoring fee for students, there will be not enough money for other nation's aspects such as health service ( or use medicineor infrastructure.

On the other hand, there are some obvious disagreements with the statement. Firstly, students from poor families would be unable to go to university. Also, they might be discouraged from choosing high-priced majors like science, medicine, that could lead to bad results. Many talented students will be unable to serve their countries because of the shortage of money.

In summary, it is claimed by many experts that the best solution for these problems is schoolarship. If students gain good achievements, goverment should sponsor for their university tuitions.

.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...