ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.5k thành viên

 

The bar chart illustrates the proportion of male and female living in Australia,seperated by age, did physical activity regularly in 2010. Overall, women in all age groups except for the youngest group were tougher then men in doing exercise, in particular those in middle-aged.

Initially, men being between 15 and 24 reached a peak of 52,8% in doing physical activity. However, the figure experienced a downward trend in the first three youngest age groups, a decrease of over 10%. Then, a recovery to 43,1% was saw in men who were from 45 to 54. The percentage of elders in the last two groups rose slightly, 45,1 and 46,7 respectively.

Women in the first age group, on the other hand, stood at 47,7% which was lower than the proportion in men. However, the trend of female who did regular activity was upward apart from a short-lived decrease of the age group from 35 to 44. The female numbers consecutively rose to a peak of 53,3% in the middle-aged group from 45 to 54. The figure almost remained stable in the next age group with 53% then fell slightly to approximately 47% in the oldest group.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart illustrates the proportion of male and female living in Australia,seperated by age, did physical activity regularly in 2010. (separated)

Overall, women in all age groups except for the youngest group were tougher then men in doing exercise, in particular those in middle-aged. (than)

 

Then, a recovery to 43,1% was saw in men who were from 45 to 54. (I think this is wrong, I'm not sure)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)
Thank you for leaving comment. I think "seperated" is correct and you're right in the "saw" error. It should be "was seen". It's just my carelessness. Thanks <3

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...