ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.3k thành viên

Energy is going to run out, so we need to use it more properly everytime and everywhere, especialy at home- the place staying in much time. There are many ways to save energy at home. Firstly, you need to have a strict conscious aboat using energy appropriately and it is your but not obliged. Secondly, you should turn off ther energy when it is not essential. For example, you should turn off the light when you go out. You had better turn one bulb in ther living room intead of  two bulbs. You should reduce the level of fire while the water is boiling. Thirdly, you can adjust your lifestyle such as reading books next to your balcony with full of sunshine, using machines which use clear power. In short, there are a lot of ways to save energy at home, you can create more and more.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

+1 phiếu

Energy is going to run out, so we need to use it more properly everytime =>every time and everywhere, especialy =>especially at home- the place staying in much time. There are many ways to save energy at home. Firstly, you need to have a strict conscious about =>about using energy appropriately and it is your but not obliged. Secondly, you should turn off ther =>the energy when it is not essential. For example, you should turn off the light when you go out. You had better turn one bulb in ther =>the living room intead =>instead of  two bulbs. You should reduce the level of fire while the water is boiling. Thirdly, you can adjust your lifestyle such as reading books next to your balcony with full of sunshine, using machines which use clear power. In short, there are a lot of ways to save energy at home, you can create more and more.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
+1 phiếu
you need to have a strict conscious aboat using energy appropriately and it is your but not obliged. 
-> you need to have serious awareness of utilizing the electricity and a sense of responsibility for using it properly.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)
0 phiếu

good job guy <3

Energy is going to run out, so we need to use it more properly everytime and everywhere, especialy at home- the place staying in much time. There are many ways to save energy at home. Firstly, you need to have a strict conscious aboat using energy appropriately and it is your but not obliged. Secondly, you should turn off ther energy when it is not essential. For example, you should turn off the light when you go out. You had better turn one bulb in ther living room intead of  two bulbs. You should reduce the level of fire while the water is boiling. Thirdly, you can adjust your lifestyle such as reading books next to your balcony with full of sunshine, using machines which use clear power. In short, there are a lot of ways to save energy at home, you can create more and more.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2017 trong Other bởi phuongpham (0 điểm)
...