ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

In these days, many people tend to move into the city. There are some argument and acceptance about the benefits and drawbacks of living in the city. In my opinion, it has both advantages and disadvantages.
It's true that cities have a lot of opportunities for people who are looking for jobs with high salary. Because big companies or international enterprises usually locate in big cities and they are always looking for employees. Especially, many people accept low- paying jobs like street vendors or construction workers to earn a living in urban life. It's easy to understand why people want to live in the city in the hope of having a better life. Life in the city has its own convenience. For example, there are shops, supermarkets, and restaurants everywhere to satisfy everyone's demand whenever they need. City also offers many recreational facilities to please you in your free time such as theaters, cinemas, etc. Moreover, living condition in the city is really comfortable with modern equipment like the Internet, television, telephone, etc. 
However, life in the city also has lots of disadvantages. The biggest issue in the city is traffic. Streets and roads in the cities are always packed with vehicles and people. Another problem is the atmosphere. The air in the city is contaminated because of the commission from factories and transport. This leads to environmental pollution and in some cases seriously affects people’s health.
Nevertheless, I still want to live in the city because nowadays there are so many facilities I can't refuse. And because  I feel relaxed and comfortable staying in my own city.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

You may wish to use a thesaurus to replace or reduce your usage of the following words and/or phrases in your paper: a lot, big, really, lots, many, because, some, like, easy, want.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 10, 2018 trong Other bởi lhloli2502 (0 điểm)
...