ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

It is true that determining the appropriate education method for youngsters is still a controversial issue in many countries. These arguements  often focus on the necessarity of the full time teaching for the students before their age of majority. In my opinion, the full-time education has many advantages, however,I have a trend toward that the school shouldn’t apply the full-time teaching for youngsters.

 

In this paragraph, I will discuss the benefits of the full-time teaching which is often popular with the education systems in many countries. First of all, this method makes the students spend more time for learning. Everyone often conclude that the more time the students study, the more knowledge they acquire. Secondly, the application of this education way prevents the outer negative effects on the students. When the schools utilize this method in the education, the youngsters are under the supervision of the shool for almost day so that they don’t have time for bad habits from the outer.

 

In constract, the full-time education also has may disadvantages with the youngsters. The sigfinicant drawback of this method is the lack of soft skills for the children. The students may sit at the school for almost day so that they can’t experience the real social life and learn the essential skills for their future such as: communication with others, team work or

problem solving skill. If they can be allowed to go to the school for a half day or also called “part-time education”, they can have many time to take part in social services or voluteer works in order to gain the social skills. Beside, the full-time teaching may put pressure on the students due to knowledge overload and the shortage of leisure time.However, utilizing the part-time education helps the children to achieve the study-life balance so they won’t be overtired and they can still allocate their time for the individual habits. Moreover, the part-time education also requires less finacial aids from the student’s family than the full-time.

 

In conclusion, I am of the opinion that the young learner should balance study-life time by social experiences and improving their soft skills rather than studying at school totally day by day       

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Bài của bạn có một số sai sót, mình cố gắng khắc phục cho bạn như sau:

It is true that determining the appropriate education method for youngsters is still a controversial issue in many countries
-> vấn đề bài đưa ra không hẳn là method (phương thức) mà thiên về policy (chính sách). These arguements (arguments)  often focus on the necessarity of (the) a full time teaching plan for the students before their age of majority. In my opinion, (the full-time education has many advantages, however,I have a trend toward that the school shouldn’t apply the full-time teaching for youngsters)-> đoạn này mình diễn đạt lại chút
-> despite some of obvious advantages of compulsory full-time schooling for underaged students, i am more conviced by the opposite idea that its drawbacks overshadows its benefits.  
 

(In this paragraph, I will discuss the benefits of the full-time teaching which is often popular with the education systems in many countries.)-> không nên nói như thế.
->There are some compelling reasons why many people support the idea of applying a full-time education policy.  First of all, this (method)->measure makes the students spend more time for learning. Everyone often conclude that the more time (the) students study, the more knowledge they acquire. Secondly, the application of this education way prevents the outer negative effects on (the)-> không có the vì danh từ đi kèm chỉ chung students. When the schools utilize this method in the education, (the) youngsters are under the supervision of the shool governors for almost a day so that they don’t have time for bad habits (from the outer) arised from Daily activities.

In constract-> in contrast, the full-time education also has many disadvantages for students' development . The sigfinicant drawback of this method is the lack of soft skills for the children. The students may sit at the school for almost a day so that they can’t experience the real social life and learn (the) essential skills for their future such as: (communication with others)->interpersonal skill, team work or

problem- solving skill. If they can be allowed to go to the school for half of a day or also called “part-time education”, they can have (many) -> much time to take part in social services)->activities or voluteering works in order to gain important social skills. Beside, the full-time teaching may put pressure on the students due to knowledge overload and the shortage of leisure time. Therefore, utilizing the part-time education helps the children to achieve the study-life balance so they won’t be overtired and they can still allocate their time for their own habits. Moreover, the part-time education also requires less finacial aids from the student’s family than that of  the full-time one.

 In conclusion, I am of the opinion that the young learners should balance study-life time by social experiences and improving their soft skills rather than studying at school constantly untill the age of 18.  
=> mình đang băn khoăn không biết có phải bạn đang chệch hướng bài viết không. Vì theo ý hiểu của mình, người ra đề muốn bàn về việc nên hay không nên để học sinh học toàn thời gian cho đến năm đủ 18t. Mà bài của bạn lại nghiêng về lợi ích của những hoạt động trải nghiệm và kĩ năng mềm? Trường học hoàn toàn có thể dạy hs những kĩ năng đó mà? Có thể bạn đứng một phần về ý full-time, nhưng bài còn 1 ý nữa là 18t->nên học đến lúc đó hay nghỉ học và đi làm luôn?, thì bạn không nói đến.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...