ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

It is said that children will learn better when they regularly watch TV so they should watch TV more in school and at home. I disagree with this idea because of some following reasons.

Firstly, watching TV too much brings many harmful effects for kids. This can cause many diseases that harm children’s health. For example, children can have some problems about their eyes while they spend a lot of time in front of screen. The high rate of short-seeing children is an alarm for society about watching TV regularly. Besides, they also suffer from other problems about their back or the status of obese, which is too common now since the big amount of time for watching TV. This bad influence is caused by lack of exercise of children while they focus on most of their time on TV.

Secondly, children can learn more efficiently through many other activities than being in front of TV. For instance, school can organize camps to help children learn many other soft skills. This can connect kids with nature and they will observe many things around them. Besides, this activity also contributes to boost their creativity through many outdoor exercises in camping time. Children can be encouraged to think about their own games and will play with other kids. So it is easy to see that children can be learned more through other useful activities than watching TV.  

In conclusion, I believe that children should do other activities to learn more effectively instead of watching TV too much in school and at home.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Hãy paraphrase nhiều hơn để đạt điểm cao nhé:
Vd: It is believed that children can grasp a lot of knowledge by sitting in front of TV screen so adults should let them binge watching tv programes at home and school. Although this idea can be testified by some pros, i opine that it is a toxic habit that can bring about tremendous cons.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...