ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Changing and development are the motivation of lives. Every living objects has to adjust themselves to fit in the specific circumstance and in specific times. It is also true with people. But people seem to be not willing to change. They usually choose to against the changes. This leads to many problems and of course there must be solutions to solve this.

Firstly, people who don’t learn to change would always stay at their present conditions. They can’t improve their abilities, skills if they’re not willing to change. As a result, their lives would be always the same, even worse. And this can aggravate resentment in them. Moreover, resistance changes would be the main factor prevents the development of the society. For example, somebody tends to criticize the new idea, or the people whose perspectives are not like those of them just because they don’t feel safe.

Some proposals can be made to improve this situation. It is a good idea for the government to emphasis the importance of innovation, simultaneously create environment encouraging the changes. Other option is that Parents, schools, education system create situations, spaces, places that children feel free to express themselves without the fear of being different.

To conclude, people seem to be against making changes. There are consequences and a number of answers for this. Government, education systems and families play essential role in the way we solve this problem. However, it is crucial that everybody be aware that changes are necessary for their lives, and learn to change in an enduring way. Besides, they need to learn to respect other’s changes.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Changing->changes and development are the motivation of lives->life. Every living objects->object has to adjust themselves to fit in specific circumstances and in specific times. It is also true with people. But people seem to be not willing to change. They usually choose to against the changes. This leads to many problems and of course there must be solutions to solve this.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...