ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Many people think that that raising in the price of fossil fuel is the main solution to solve world's environmental problem. In my opinon, i partially agree with this way because of these several reasons.
Undoubtedly, the higher cost of fuel does not only directly discourage the management of private vehicles, but also promote the popularity of public transports. Because of almost means of transport using the fossil fuel, so this solution helps people reduce the exhaust fumes release into the atmosphere. It also slows down the process of air pollution and greenhouse effect.Interestinglly, the citizens who spend a higher cost of fuel could have a greater sense of saving energy in household activities such as air conditioning, cooking and so on as well as using more environmentally friendly technology. Moreover, enjoying a greener life which is a healthy lifestyle, aim primarily to extend human life expectancy.   
On the other hand, while the fossil fuel's price increase, raising cost of production which mainly depends on devices driving by fossil fuel. The inhabitants, especially ones living in poor conntries, may have many troubles with the expensive goods. It is clear that there are lots of another ways can do many benefits such as planting trees, especially in city as well as using  renewable sources of energy such as wind power, solar power and gas. It couples with use energy-efficent devices.
In conclusion, i believe that increasing the level of price on fuel is a great idea to solve world's environmental problems. However it still flawed and unreasonable for some cases. 
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
>câu này sai:
Because of almost means of transport using the fossil fuel, so this solution helps people reduce the exhaust fumes release into the atmosphere.
>sửa thành -> because almost every means of transportation runs by fossil fuel, this solution help reduce the exhaust times released nitơ the atmosphere.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...