ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.5k thành viên

ĐềThe line graph gives information about 3 different jails (car theft, house burgling, street robbery) in England and Wales in the 35-year period from 1970 to 2005.

Generally, the number of car theft crimes was highest during the period shown. By contrast, street robbery jails were lowest.

It is clear that in 1970, the most popular form of crimes in England and Wales was car theft approximately at 0.4 million, while the street robbery hita low of around 0.1 million. Turning to the remaining form of that one, we can see that house burgling jails were a little higher than the street robbery sector, at about 0.2 million.

In the period from 1970 to 2005, there was a considerable climb in the number of car theft crimes and it reached a peak of 1,6 million in 1995, then dropped. Likewise, the crimes which were made by house burgling form increased slightly in this time and then decreased too. However, in the same period, it remained relatively stable and was not a negligible amount to compare with the other forms.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu
Gợi ý mở bài cho bạn:
The line graph illustrates the number of law violations in three categories: car theft, house burgling, street robbery in England and Wales during a period of 35 years from 1970 to 2005.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
3 Góp ý
...