ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

The chart below shows the number of men and women in further education in Britain in three periods and whether they were studying full-time or part-time.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

 

The bar chart illustrates the quantity of male and female learners attending in continuing education under full-time or part-time curriculum in Britain during three 2-year periods of time each decade from 1970/71 to 1990/91.

On an overview, throughout the time, there was a strong increase in the number of studying participants and the majority of both men and women students partook in part-time course for further education.

In part-time category, on the first period 1970/71, men students’ total number surpassed the women students’ by nearly 250 thousand. The next two periods witnessed a surprising change, from about 750 thousand of female students initially, it burgeoned to 1100 thousand during 1990/91.

In fulltime category, it is clearly whether men or women students, during the time, the quantity were in range of 100 to 250 thousand only to compare to part-time area. The rise happened with men course attendant’s number exceeded women course attendant’s little. The figures of male pupils rose from 100 to 250 thousand, while the statistics of female pupils significantly surged from 50 to 250 thousand.

Nhờ các bạn sửa dùm nha. Thank you.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (53 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất
Thật ra chỉ có số lượng nữ tăng chứ nam thì dao động mà.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (74 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...