ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

The chart below shows the number of men and women in further education in Britain in three periods and whether they were studying full-time or part-time.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

 

The bar chart illustrates the quantity of male and female learners attending in continuing education under full-time or part-time curriculum in Britain during three 2-year periods of time each decade from 1970/71 to 1990/91.

On an overview, throughout the time, there was a strong increase in the number of studying participants and the majority of both men and women students partook in part-time course for further education.

In part-time category, on the first period 1970/71, men students’ total number surpassed the women students’ by nearly 250 thousand. The next two periods witnessed a surprising change, from about 750 thousand of female students initially, it burgeoned to 1100 thousand during 1990/91.

In fulltime category, it is clearly whether men or women students, during the time, the quantity were in range of 100 to 250 thousand only to compare to part-time area. The rise happened with men course attendant’s number exceeded women course attendant’s little. The figures of male pupils rose from 100 to 250 thousand, while the statistics of female pupils significantly surged from 50 to 250 thousand.

Nhờ các bạn sửa dùm nha. Thank you.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (36 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất
Thật ra chỉ có số lượng nữ tăng chứ nam thì dao động mà.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...