ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

It is obvious that many genres of music are admired thesedays and they play a significant role in our lives. Albeit the international music is so popular nowadays, I argue that the traditional one is more important.
There are compelling reasons why music is of paramount importance. First of all, music is something that accompanies with us through our lives. In our childhood, we all relish the lullabies our mothers sing at nights. Afterward, when we have been being mature, we listen to music as an entertainment in such that hetic life. In addition, people would be more optimistic, younger and healthier by music. According to an American scientist, listening to music while eating can decrease cortisol concentration that increase people's food intake and meal duration.
At the same time, I believe the traditional music is much more essential than the international one. Pop music is savoured especially by young generation because of being catchy and fun. However, it is truly a commercial product and worthless. By contrast, the ethnic music expresses the valuable cultures and history of the countries. Therefore, we can discriminate between nations. Personally, I think government should evolve the national styles progressively.
In conclusion, music which is such a vital thing in life, we have to preserve especially the traditional one.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

- However, it is truly a commercial product and worthless. By contrast, the ethnic music expresses the valuable cultures and history of the countries.

=> However, it is truly a commercial and worthless product/ it has commercial values. (Mình nghĩ không nên nói nó wothless)

=> By contrast, the ethnic music expresses the valuable culture and the history of each country.

- In conclusion, music which is such a vital thing in life, we have to preserve especially the traditional one

=> In conclusion, music is such a vital thing in life that we have to preserve it, especially the traditional one.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nhé.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...