ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

Parents should stop putting too much pressure on their children to study and they should give their children more time to relax. What do you think about this statement? Write a passage of about 160-180 words to express your opinion.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Many people believe that it is significant using spare time for things that enhance the mind, for instance, reading and doing word puzzles. The others think that it is vital to relax the mind during spare time. In my opinion, I agree that people should use leisure time for activities which improve the mind.

In one hand, some people have very exhausting jobs. Therefore, they would like to relax during leisure time, so they do not want to do anything within this time. They think they need to rest. Moreover, many people are lazy, for this reason, they do not keen to do activities to improve the mind. For instance reading a book and doing sudoku puzzles.

On the other hand, many people have stressful jobs too, but they like to enhance the mind. Therefore, they do many things within leisure time such as reading a novel, solving puzzles, doing exercises which are useful for improving the mind. I think that people who utilise spare time doing activities that boost the mind are more successful than others who love to use spare time for relaxing.

Finally, in my opinion, people should use their leisure time to improve the mind. For this reason, people should do anything which is useful for enhancing the mind. Moreover, ı would argue that people should be hard working not to be idle. So they always do something to be more successful. Furthermore, I think some activities are so relaxing while they improve the mind. Such as doing sudoku puzzles.

In conclusion, ı agree that people should do activities that improve the mind during leisure time. because, while that they are performing activities for improving the mind, the activities can contribute to job achievement. Moreover, I think, leisure time should be used effectively since it is so precious.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...