ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

It is highly recommended that the authorities take care of scientific experiments instead of private businesses. While there are some arguments in favor of scientific research by corporations, I completely agree with this former statement that this should be funded and supervised by the state.

On the one hand, having the main danger of private control of research that affects directly the aim of this research.  The results of the investigation may be flawed due to the  profit motive. This is because companies can put their hands into the research to change the result that can help them contribute to their finance. For example, there are a lot of pharmaceutical businesses exchanges the ingredients of medicines to some of them cheaper, which might take a negatively great influence to the patients because of financial gain.

Although the government has to allocate resources to many finds of spending public, it is essential for them to be responsible for scientific research. Firstly, the universities can be supported the finance by the authorities to work out which research can be beneficial for society, not to break into new markets, or to gain a competitive edge. Secondly, government decision-making is the best way to prioritize expenditure on specific areas of research, taking into consideration the needs of society, both present and future. One example is the authorities put a huge investment in the searching for medicines to tackle dangerous diseases such as cancers.

In conclusion, I think the investigation should be conducted by authorities rather than private companies because of those above reasons
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...