ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

When the question of health comes into view, different opinions can be heard. Some peoplr argue that doing exercise plays an integral role in improving our health. Others, however, assert that a well-balanced diet contributes more positive impacts on our healthy body. While, both sides of the discussion have indisputed virtures and benefits, I personally believe both healthy eating habits and regular physical activities are equally essential to stay healthy.

   On  the one hand, it is obvious that exercise is important in maintaining our health. Firstly, doing sports improves physical health. In fact, exercise burns calories and helps to build healthy bones and muscles. Hence, many doctors advise us to exercise at least three times per week for 20 minutes. Another benefit is that physical activies are good for mental health. As people usually face the incredible pressure from works and schools. Taking time out of busy timetables and doing exercise will help to remove the stress from our minds. With free and refreshed mental state, workers and students can be more creative and achieve better performances.

   On the other hand, in addtion to exercise, a balanced diet is also crucial for our body. This is because the human body requires a wide range of nutrients and vitamins in order to fully develop its functions. Most experts highly recommend that a typical healthy diet should contain a reasonable portion of protein, carbonhydrates, fat and vegetables. If individual has an unhealthy diet, it can cause various health problems. A good example is that many people nowadays rely on fast food and pre-prepared meals, as a result, numerous health issues such as obesity, diabetes and heart diseases are on increase.

    In conlusion, it is undeniable that to maintain a healthy body, we must do exercise regularly as well as in conjunction with a balanced diet. As each action aids in improving our health in different manners, we must not ignore one over the other.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 indisputed virtures- sửa từ highlight thành undisputed

As people usually face the incredible pressure from works and schools. Taking time out of busy timetables and doing exercise will help to remove the stress from our minds. 
*Sửa: 
As people usually face the incredible pressure from works and schools, taking time out of busy timetables and doing exercise will help to remove the stress from our minds. 

A good example is that many people nowadays rely on fast food and pre-prepared meals, as a result, numerous health issues such as obesity, diabetes and heart diseases are on increase.
*Góp ý: Nên có một con số cụ thể, địa điểm và thời gian để bài văn của bạn thuyết phục hơn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...