ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, media development has many positive influences in human’s life. People have lots of sources to get information and take entertainment such as television, radio, Internet, etc. but nobody can deny the importance as well as the benefits of reading books.

First, reading books helps us widen our knowledge. Vietnamese has a proverb which means that we should travel to broad our understanding, if we always stay at home with our mother, we will never be wise. However, nowadays, not only does reading books costs less money but it is also more comfortable than taking a trip. We just lie on the couch and comprehensive what is happening in the books. Thanks to the wide range of books such as science, literature, astronomy, archeology, biology, physics, etc. we can get information focus on our own fields as well as the others. The more books we have read, the more knowing we have obtained.

Secondly, reading books helps us improve our expression ability like writing and speaking. The writing style of some our favorite writers will affect ours. Especially, when we read foreign literature, we will not only know more about that country but also have chance to improve our reading skill, learn new words which can be used to better our essays.

Last but not least, reading books helps us relax after a hard-working day. It is also an interest for everybody who does not like to visit crowded places at the weekend. They like quiet atmosphere and do not want to disturb anybody so they consider books as their close friend. They meet their stories, their lives in books and they feel extremely sympathetic with the characters’ situations. Reading books makes them happy and relieve stress.

In conclusion, reading books is so important and has many benefits. It not only help us become more clever but also bring us happiness. Therefore, everyone should be encouraged to read books as much as possible.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...