ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.4k thành viên

Topic 3: Educational background and personal
Education is the fastest way to help people improve knowledge and stall. After graduating from high school, I entered college.
Last year, I was freshmen of HCM city university of transport. Thus, O was quite busy with many tasks such as enrollment, paying tuition, joining citizen education and so on. I learned a difficult subject. But fortunately, I passed the course. Now I am a sophomore. I have to face with the other difficult subjects and there even more friends and I don’t miss home anymore. I focus on studying and try my best to graduate from university. After that, I will look for a good job.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Education is one of the fastest ways to improve knowledge. After graduating from high school, I entered a college. 
Last year, I was a freshman of HCM city University of Transport. Thus, I was quite busy with many tasks such as enrollment, tuition payment, citizen education application and so on. I learned a subject which seemed difficult to me but fortunately I pass the final test of it. Now I am a sophomore. I have to face with many other tougher subjects and I don’t miss home anymore since I have made numerour nice friends. I focus on studying and try my best to graduate from my  university. After that, I will look for a good job.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu

Education is one of the fastest ways to improve knowledge. After graduating from high school, I entered a college.  
Last year, I was a freshman of HCM city University of Transport. Thus, I was quite busy with many tasks such as enrollment, tuition payment, citizen education application and so on. I learned a subject which seemed difficult to me but fortunately I pass the final test of it. Now I am a sophomore. I have to face with many other tougher subjects and I don’t miss home anymore since I have made numerour nice friends. I focus on studying and try my best to graduate from my  university. After that, I will look for a good job.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (32 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...