ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

Topic 3: Educational background and personal
Education is the fastest way to help people improve knowledge and stall. After graduating from high school, I entered college.
Last year, I was freshmen of HCM city university of transport. Thus, O was quite busy with many tasks such as enrollment, paying tuition, joining citizen education and so on. I learned a difficult subject. But fortunately, I passed the course. Now I am a sophomore. I have to face with the other difficult subjects and there even more friends and I don’t miss home anymore. I focus on studying and try my best to graduate from university. After that, I will look for a good job.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Education is one of the fastest ways to improve knowledge. After graduating from high school, I entered a college. 
Last year, I was a freshman of HCM city University of Transport. Thus, I was quite busy with many tasks such as enrollment, tuition payment, citizen education application and so on. I learned a subject which seemed difficult to me but fortunately I pass the final test of it. Now I am a sophomore. I have to face with many other tougher subjects and I don’t miss home anymore since I have made numerour nice friends. I focus on studying and try my best to graduate from my  university. After that, I will look for a good job.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu

Education is one of the fastest ways to improve knowledge. After graduating from high school, I entered a college.  
Last year, I was a freshman of HCM city University of Transport. Thus, I was quite busy with many tasks such as enrollment, tuition payment, citizen education application and so on. I learned a subject which seemed difficult to me but fortunately I pass the final test of it. Now I am a sophomore. I have to face with many other tougher subjects and I don’t miss home anymore since I have made numerour nice friends. I focus on studying and try my best to graduate from my  university. After that, I will look for a good job.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (32 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...