ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

 

All people in the world wants to a better life so they always try the best in working or studying. However, you should take care of your health because you can not do anything without a healthy body.

For example, they sometimes work late and eat fastfood. It is extremely harmful to health because working late that you have deflected the body's biological clock. Fastfood is very fat, it can increase lipit and make you fatter.

Secondly, less mobility. Nowadays, people who working on office always sit many hours in front of their working desk and spend less time to do physical activities. As you know, our body was born to mobilize so less mobility will decrease this function and weakens us.

In conclusion, we should avoid doing these thing like this, create a suitable timetable to work and relax.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Theo mình, bài viết của bạn quá ngắn (140 từ) không đáp ứng yêu cầu của bài thi (ít nhất 250 từ). 

 All people in the world wants to a better life so they always try the best in working or studying.

- wants to -> want

- the best -> their best 

- in working or studying -> to work or to study.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (3 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

5 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 10, 2017 trong Other bởi thutrang99 (0 điểm)
...