ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

The infographics demonstrate a country’s gross export earnings (in $billions) as well as the changes in each segment between 2015 and 2016. Overall, petroleum products and engineered goods represent the largest amounts of earnings.

The total value of petroleum products export was the highest, closely followed by engineered goods among other segments in both 2015 and 2016. Specifically, in 2015, petroleum products witnessed a slight increase in earnings by 3%, from around $60 billion to approximately $62 billion. Likewise, engineered goods followed the same trend with a moderate rise of 8.5%, from under $60 billion to around $61 billion.

As for other categories such as gems and jewellery, agricultural products, and textiles; the total amount of values were reported to be less significant. Whilst the revenue gained by gems and jewellery export slightly reduced by 5.18%; gross export value of agricultural products and textiles both went up. Noticeably, the value of textile export grew considerably by 15.24% from about $22 billion to the same level as agricultural products’ at above $30 billion.  

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (64 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...