ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.4k thành viên

Immigration has a major impact on the society.

What are the main reasons of immigration? To what consequences can it lead?

Write at least 250 words.

 

Naturally, human beings were born nomadic. Proofs are throughout our history, a large number of migrations of different ethnicities to various parts of the globe had been discovered and scientifically proved by fossils remained in the soil. 21st century, too, witnessed a massive wave of human’s migration. However, the reasons accounted for this phenomenon can be different than in the past and going hand in hand with it is the corresponding consequences exerted on our world.

First and foremost, it is no doubt that wars are the main reason for modern immigration. Over the past few years, Middle Eastern countries have been undergoing bloody conflicts, namely civil wars, foreign interventions, and even terrorism. These wars led to a tragic situation that many people’ fatherlands became no longer habitable for them due to the fear of getting killed anytime. Many hospitals and schools are blocked and discontinued due to wars, which is a serious issue because education and proper healthcare are human’s basic needs. As a result of which, people have no choice but to seek asylums in safer neighbouring countries.

Secondly, people from less developed nations also seek immigration opportunities to wealthy countries in search of better lives. In this age of globalization, news and information about the world are accessible to anyone through portrays of media such as television, newspaper and especially internet. Therefore, people from poor countries can be aware of their own countries’ inadequate social welfare system or corruption, which leads to their attempts to seek better lives in richer countries.

Undoubtedly, taking a large number of migrants at once can be a heavy burden for any nation in the world. For example, Turkey currently ranks the first in the list of countries bearing the most immigrants due to its adjacent locations to Middle Eastern countries’ warzones. Meanwhile, Turkey also has its own problems such as instabilities, social welfare, and unemployment. Thus, taking care of millions of immigrants can be extremely tough and can harm the country’s economy as well as safety. A tremendous amount of money must be spent on the settlements of the immigrants and even bigger amount of money is required to sustain their lives, which puts a burden on the host country’s economy. Furthermore, surveillance on immigrants can be a challenging task because of the overwhelming number of people as well as vagueness in their identities. Hence, social evils such as thefts, violence or even terrorism can have more chances to spring up.

To sum up, immigration stems from two main reasons, namely war and people seeking better lives. In some cases, immigration is inevitable because of life-or-death situations of immigrants. So other countries offer to share the responsibility of taking in immigrants taking in the risk that this can also cause many troubles to the host nations in terms of economic burden and safety.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (60 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Naturally, human beings were born nomadic=>nomadically. Proofs are throughout our history, a large number of migrations of different ethnicities to various parts of the globe had been discovered and scientifically proved by fossils remained in the soil. 21st century, too, witnessed a massive wave of human’s migration. However, the reasons accounted for this phenomenon can be different=>different from those in the past and going hand in hand with it is the corresponding consequences exerted on our world.

First and foremost, it is no doubt that wars are the main reason for modern immigration. Over the past few years, Middle Eastern countries have been undergoing bloody conflicts, namely civil wars, foreign interventions, and even terrorism. These wars led to a tragic situation that many people’=>vẫn là people's bạn nha(bạn học khá chắc điểm ngữ pháp này vì sở hữu cách của một danh từ số nhiều chỉ có ' nhưng không phải vậy đâu. Những từ tận cùng của nó là "s" cần phải làm như vậy. Ví dụ: International Women's day) fatherlands became no longer habitable for them due to the fear of getting killed anytime. Many hospitals and schools are=>were(từ đầu tới giờ bạn vẫn đang kể lại mà) blocked and discontinued due to wars, which is a serious issue because education and proper healthcare are human’s basic needs. As a result of which(cái này không nhất thiết, bỏ đi cũng ok, bạn có thể dùng những từ mang tính chất chỉ hậu quả khác như là "as a consequence" hay "consequently"), people have no choice but to seek asylums in safer neighbouring countries.

Secondly, people from less developed=>developing(tính từ đuôi "ed" chỉ bổ nghĩa cho chủ ngữ với danh từ là người thôi, còn với vật thì tất cả đều là đuôi "ing") nations also seek immigration opportunities to wealthy countries in search of better lives. In this age of globalization, news and information about the world are=>is(dù có 2 danh từ khkông đếm được đứng liền nhau thì be vẫn chỉ chia là is thôi bạn) accessible to anyone through portrays of media such as television=>televisions(nên dùng số nhiều để mang nghĩa toàn bộ), newspaper and especially internet. Therefore, people from poor countries can be aware of their own countries’ inadequate social welfare system or corruption, which leads to their attempts to seek better lives in richer countries.

Undoubtedly, taking a large number of migrants at once can be a heavy burden for any nation=>nations(quốc gia đếm được mà :v) in the world. For example, Turkey currently ranks the first in the list of countries bearing the most immigrants due to its adjacent locations to Middle Eastern countries’ warzones. Meanwhile, Turkey also has its own problems such as instabilities, social welfare, and unemployment. Thus, taking care of millions of immigrants can be extremely tough and can harm the country’s economy as well as safety. A tremendous amount of money must be spent on the settlements of the immigrants and even bigger amount of money is required to sustain their lives, which puts a burden on the host country’s economy. Furthermore, surveillance on immigrants can be a challenging task because of the overwhelming number of people as well as vagueness in their identities. Hence, social evils such as thefts, violence or even terrorism can have more chances to spring up.

To sum up, immigration stems from two main reasons, namely war and people seeking better lives. In some cases, immigration is inevitable because of life-or-death situations of immigrants. So other countries offer to share the responsibility of taking in immigrants taking in the risk that this can also cause many troubles to the host nations in terms of economic burden and safety.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (27 điểm)

Secondly, people from less developed=>developing(tính từ đuôi "ed" chỉ bổ nghĩa cho chủ ngữ với danh từ là người thôi, còn với vật thì tất cả đều là đuôi "ing") nations also seek immigration opportunities to wealthy countries in search of better lives.

-> Bậy bạ hết sức. Chẳng lẽ "Japan is a developed country." phải đổi thành "Japan is a developing country." Chắc té xỉu mất.

Bạn có thể không tin điều này nếu không muốn

Nếu bạn đã học đến lớp 7 thì chắc cũng phải biết tới điểm ngữ pháp này

Nên nếu chưa có kinh nghiệm viết luận thì nên học chắc ngữ pháp trước khi thực hành
Nên học lại ngữ pháp đi, ed hay v_ing nó tùy vào tình huống. Ví dụ trong tình huống này Nhật không thể là 1 nước đang phát triển, sai hoàn toàn.

Cho bạn 1 ví dụ khác:

1. He is bored. -> chỉ cảm giác của người đó là đang chán.

2. He is boring. -> chỉ bản chất anh là 1 người buồn chán.

Cả 2 câu đều không sai, chỉ là nghĩa nó khác nhau. Và cả 2 đều đang dùng cho người đấy. Học phải hiểu chứ không phải ghi nhớ máy móc. Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của người Việt, bởi vậy đừng có lấy những cái chuẩn của người Việt mà cho rằng tất cả mọi người đều dùng như vậy.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2015 trong Opinion bởi D Luffy (5 điểm)
...