ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Dear Mary,

How are you? It ˈs a long time since we met each other. I am still great and I hope you and your family are good, too.

I write this letter to tell you about myself. I live in VietNam with my husband and two daughters. I ˈm a doctor at Cau Ngang hospital. My job is difficult job but it is noble and I like it, it helps more people. That is great, lofty. My hobbies are cooking, listening to music,….Besides, I like reading about medicine, medical, disease,….My favorite color is white because it is a symbol of blouse, goodness, purity, safety.Espeacially, I love to travel with my family because we will learn more about culture, history, local person,…. and the most we will happy together.

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Best regard,

Terry.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã đóng với lý do: đơn giản
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
đã đóng bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...