ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

Dear Mary,

How are you? It ˈs a long time since we met each other. I am still great and I hope you and your family are good, too.

I write this letter to tell you about myself. I live in VietNam with my husband and two daughters. I ˈm a doctor at Cau Ngang hospital. My job is difficult job but it is noble and I like it, it helps more people. That is great, lofty. My hobbies are cooking, listening to music,….Besides, I like reading about medicine, medical, disease,….My favorite color is white because it is a symbol of blouse, goodness, purity, safety.Espeacially, I love to travel with my family because we will learn more about culture, history, local person,…. and the most we will happy together.

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Best regard,

Terry.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã đóng với lý do: đơn giản
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
đã đóng bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...