ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

The internet is a breakthrough in the development of technology. There’s no doubt that it has made our life become easier and more convenient. However, it also contains many unwanted drawbacks. The following are some advantages and disanvantages of the Internet.

The internet brings us many advantages. First of all, it helps us access to a lot of information. Everything has been known by human is on search engines like Google, Yahoo, Bing, etc. This is also a benefit to students to find information for their studies. Secondly, the Internet helps us to communicate with people in other parts of the world. Email and social media allows people to make new friends, send messages, share your ideas,… in a quick and easy way. There are many other fields that get much benefit from the Internet, such as entertainment, business, volunteer activities and so on.

These are the internet’s advantages, so what about it’s disadvantages? Because you don’t have to go out, sitting in front of the computer too long will make you easily get ill. You will have eyestrain because of looking at the screen too much. Another disadvantage is that students might lose concentrate on their studies because of spending too much time on the internet.

In short, the internet plays a very important role in our modern life. Although it still has many disadvantages, it’s so difficult to imagine the world nowadays without the internet.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Very good. This is esay that I need.

Thank you very much
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (32 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...