ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

The chart below shows the number of jobs in tourism-related industries in one UK citiy between 1989 and 2009.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

 

 

The diagram indiates the number of jobs in tourism-related industries in one UK city between 1989 and 2009.

In general, the restaurants, hotels job was the highest and the travel and tours was the lowest among three group jobs.

In particular, from 1989 to 2004, the quantities of people in the restaurants hotel sharply increased from 1100 to 1600, but from 2004 to 2009, this figure decreased to approximately 1580. The second popular jobs which was sport and leisure maintained unstably. From 1989 to 1999, these jobs lightly reduced from 800 to nearly 780 and after that gradually rised to 820. In the later period, it gradually declined to 700. The last jobs which was travel and tours gradually increased from 1989 to 1994 at 820 and after that it sharply decreased from 820 to nearly 410.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
this is academic writting so I think you shouldn't use "in general" and "in particular"
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...