ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.3k thành viên

 

Essay topics: The Graph below shows average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

 

The given line graph demonstrates the changing patterns in average carbon dioxide emissions person in 4 countries in Europe over the course of 40 years starting in 1967.

Looking at the graph, it is immediately obvious that the amount of CO2 in Italy and Portugal increased while this number in the UK and Sweden decreased. Throughout the period, the CO2 in UK registered the highest figures out of for countries examined.

In 1967, the rate of CO2 in the UK stood at about 11 tonnes, this figure nearly unchanged before dropping to approximately 9 tonnes by 2007. However, the amount of CO2 in Sweden rose quickly to reach a peak of over 10 tonnes in 1997 from roughly 9 tonnes in 1967, which was followed by a remarkable decrease of nearly 5 tonnes at the end of period.

At the beginning of period, the average amount of CO2 in Italy registered over 4 tonnes, this figure witnessed a progressive rise to nearly 8 tonnes between 1967 and 1997 and then maintained at 8 tonnes at the end of period. The rate of CO2 in Portugal showed a similar development, where it went up from 1 tonnes to 5 tonnes from 1967 to 1997 before stabilizing at about 5 tonnes afterwards.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Đoạn 1:

+) Để đảm bảo tính formality thì mình nghĩ thay vì viết "4 countries" thì "four countries" sẽ hợp hơn đó.

+) per person


Đoạn 2: thay vì đơn giản là increased hay decreased thì bạn có thể nêu lên mức độ của sự tăng giảm (tremendously hay gradually). Và nếu đã có it is obvious thì không nên dùng immediately.

Mình notice là cậu bị lạm dụng at the beginning và at the end of period nhiều quá. Trong khi đó, mình có thể paraphrase bằng những từ ngữ súc tích hơn như originally, initially hoặc đổi bằng on the outset.

Đoạn 3 và 4: khá ổn về mặt ngữ nghĩa nhưng ngữ pháp có phần thiếu liên kết. Nhất là câu:

"At the beginning of period, the average amount of CO2 in Italy registered over 4 tonnes, this figure witnessed a progressive rise to nearly 8 tonnes between 1967 and 1997..."

câu này chủ ngữ là the average amount hay là this figure? Ý cậu chưa rõ. Nếu sửa thì sẽ là "At the beginning of period, the average amount of CO2 in Italy was rational; however, this figure witnessed a progressive rise from 4 tonnes to nearly 8 tonnes between 1967 and 1997 ..."

Nhìn chung bài cậu bố cục khá mạch lạc ý diễn đạt dễ hiểu tuy nhiên có một số vấn đề như vocab hay grammar thì chỉ cần cải thiện tí xíu thôi. Mình cũng là đứa học bình thường như cân đường hộp sữa nên có j sai sót mong cậu bỏ qua ^^

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (25 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...