ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46.3k thành viên

There are many interesting films but I think "Just one smile is very alluring" is the best.
"Just one smile is very alluring" is a romantic film, which was directed by Lin Yufen. It is adapted from the novel of the same name by Gu Man. It stars Yang Yang and Zheng Shuang.
The film is about the love story of Xiao Nai and Wei Wei. Xiao Nai is a fourth year student and Wei Wei is a second year student. Xiao Nai is also the CEO of Zhi Yi technology company, he is the most popular student because he is well-versed in both arts and sports. Wei Wei placed second in beauty voting that took place online within the student community. Known by the name "Yixiao Naihe", Xiao Nai is the top player in the game "A Chinese Ghost Story". He suggested Wei Wei get married within the game to participate in a couple competition because Wei Wei is known by the name " Luwei Weiwei", who is the only female player in the top 10 PK ranking . However, Wei Wei never expected the real identity of "Yixiao Naihe", who is described as the cream of the crop in both sports and academics. When Wei Wei discovers his true identity, they have already fallen in love. Together, they overcome numerous misunderstanding and obstacles standing in their relationship. At the end, they get married and have a happy life.
Critics say it is a must-see film. I agree with them because the story is gripping and the star is very nice. The special effects, visuals and music are also incredible. Go and see if you can
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are many interesting films but I think "Just one smile is very alluring" is the best.
"Just one smile is very alluring" is a romantic film, which was directed by Lin Yufen. It is adapted from the novel of the same name by Gu Man. It stars Yang Yang and Zheng Shuang.
The film is about the love story of Xiao Nai and Wei Wei. Xiao Nai is a fourth year   senior student and Wei Wei is a second year sophomore student. Xiao Nai is also the CEO of Zhi Yi technology company, . He he is the most popular student because he is well-versed in both arts and sports. Wei Wei placed the second in beauty voting that took place online within the student community. Known by the name "Yixiao Naihe", Xiao Nai is the top player in the game "A Chinese Ghost Story". He suggested Wei Wei to get married within the game to participate in a couple competition because Wei Wei is known by the name " Luwei Weiwei", who is the only female player in the top 10 PK ranking . However, Wei Wei never expected the real identity of "Yixiao Naihe", who is described as the cream of the crop in both sports and academics. When Wei Wei discovers his true identity, they have already fallen in love. Together, they overcome numerous misunderstanding and obstacles standing in their relationship. At the end, they get married and have a happy life.
Critics say it is a must-see film. I agree with them because the story is gripping and the star is very nice. The special effects, visuals and music are also incredible. Go and see if you can.

Mình biết phim này nè, nhưng không xem vì đã đọc truyện rồi ^^. Anyway, mình nghĩ bạn nên để ý đến thì (tense) một chút. Nó hơi rối ^^

Chúc bạn sớm thành công!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 trong Other bởi huyenmaithithanh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5, 2018 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi tranhoai25 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2015 trong Other bởi alonelygirl97 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11, 2017 trong Other bởi virgo.vo.98 (0 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 3, 2018 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi lovelystart88 (0 điểm)
...