ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

Chorleywood is a village near London whose population has increased steadily since the middle of the 19th century. The map below shows the development of the village.

Write a report for a university lecturer describing the development of the village.

Kết quả hình ảnh cho chorleywood is a village near

ANSWER:

The map shows the development in the population of Chorleywood, which is a village adjacent to London, from 1868 to 1994. In over a century, the village had considerably been more populous. There are 4 stages showing the most prominent growth in Chorleywood's population. Generally, all the residential expansion happened where there were lots of traffic.

The first stage, which lasted from 1868 to 1883, saw the expansion od residence in the East part of the main road. Next, in the 1883 - 1922 stage, the appearance of the railway attracted more residents in the southern direction of the formal expansion. The railway section near the right sie of the main road became more densely populated. Move onto the next stage ( 1922-1970),  the expansion happened in 2 areas which were on the both sides of the second expanded area. A motorway was also published at the end of the stage in 1970. The last stage was the most outstanding growth since there were more residential parts in the conjunction of the main road and the motorway and that one of the main road and the railway.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Maps bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...