ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.3k thành viên

Hello everyone ! My name is ____ . Today I will tell you about my last holiday.I went to Nghe An Province with my family.I went by car .I stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I visited president Ho Chi Minh native house.There are many Uncle’s Ho memory in it . Then I went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu
memory chyển thành memories bởi vì có từ " many " ở trước
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
+1 phiếu

Hello everyone ! My name is ____. Today I will tell you about my last holiday. I went to Nghe An Province with my family. I We went there by car .I We stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I we visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I we visited president Ho Chi Minh native house.There are were many Uncle’s Ho memory memories (??) in it . Then I we went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)
0 phiếu
Hello everyone ! My name is ____ . Today I will tell you about my last holiday.I went to Nghe An Province with my family.I went by car .I stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I visited president Ho Chi Minh native house.There are many Uncle Ho's memories in it . Then I went to a restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people there.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...