ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.2k thành viên

Hello everyone ! My name is ____ . Today I will tell you about my last holiday.I went to Nghe An Province with my family.I went by car .I stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I visited president Ho Chi Minh native house.There are many Uncle’s Ho memory in it . Then I went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu
memory chyển thành memories bởi vì có từ " many " ở trước
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
+1 phiếu

Hello everyone ! My name is ____. Today I will tell you about my last holiday. I went to Nghe An Province with my family. I We went there by car .I We stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I we visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I we visited president Ho Chi Minh native house.There are were many Uncle’s Ho memory memories (??) in it . Then I we went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)
0 phiếu
Hello everyone ! My name is ____ . Today I will tell you about my last holiday.I went to Nghe An Province with my family.I went by car .I stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I visited president Ho Chi Minh native house.There are many Uncle Ho's memories in it . Then I went to a restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people there.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...