ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46.3k thành viên

Hello everyone ! My name is ____ . Today I will tell you about my last holiday.I went to Nghe An Province with my family.I went by car .I stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I visited president Ho Chi Minh native house.There are many Uncle’s Ho memory in it . Then I went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

–1 phiếu
memory chyển thành memories bởi vì có từ " many " ở trước
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (10 điểm)
0 phiếu

Hello everyone ! My name is ____. Today I will tell you about my last holiday. I went to Nghe An Province with my family. I We went there by car .I We stayed in Binh Minh hotel .The first day in Nghe An was very interesting, I we visited some interesting places such as : Sen village , Cua Lo beach,…. After that , I we visited president Ho Chi Minh native house.There are were many Uncle’s Ho memory memories (??) in it . Then I we went to the restaurant to eat seafood . It was very tasty.I like people here.They were very friendly and honest . I think I’ll visit Nghe An again in the future!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...