ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.3k thành viên

Writing task 1

The charts below show the number of magazines sold per person in five countries in 2000 and 2010, with projected sales for 2020.

Summarize the inforamation by selecting and reporting the main features, and make comparison where relavant.

https://etrain.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/de-task1-ngay-07062018.png

The bar chart compares the figure for magazines sold per person between five nations in 2000 and 2010 with sale expected for 2020.

It is clear that, the number of magazines sold in the country B was highest and country E was the lowest. While three of five contries were in an down ward trend, country D was in the opposite trend and country E witnessed a fluctuation during the period.

We can see that, although there was a decrease in 2010 compared with 10 years ago, from 50 magazines to 47 magazines per person, the numbers sold of country B was always the highest. It's also guessed to rank the first position in 2020 at about 46 magazines per one. Turn to country A, between 2000 and 2010, the reduction is similar with the previous country, from about 48 to 45 magazines per person, but this country also predicted a significant decline in 2020 (about only 38 magazines per person).

The figure of country D was in an upward trend. Although the consumption was not high but it had a slight rise within 10 years, from 18 vol to 20 vol per person and the forecast said that it will keep increase to 23 vol in 2020.

Especially, the consumption of country E had a fluctuation, it increased from 7 vol to 9 vol over 10 years but it may decline in 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

was highest => was the highest

down ward trend =>  downward trend

keep increase to 23 vol in 2020 => keep increasing to 23 vol in 2020.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)
0 phiếu

1/While three of five contries were in an down ward trend, country D was in the opposite trend and country E witnessed a fluctuation during the period.

-Câu này sai chủ ngữ sẽ bị trừ điểm rất nặng=> chủ ngữ phải là the number of the magazines of ...

-the opposite was true for country D sẽ hay hơn

2/We can see that, although there was a decrease in 2010 compared with 10 years ago, from 50 magazines to 47 magazines per person, the numbers sold of country B was always the highest

- câu này sai ngữ pháp => sửa thay , = and

3/ Bài này body 1 and body 2 không đều unbalanced.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...