ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

78.8k thành viên

Some people say that economic growth is the only way to end hunger and poverty, while others say that economic growth is damaging the environment so it should be stopped. Discuss both views and give your opinion.

It is considered that economic development is the last resort to address hunger and poverty. while others believe that this growth has damaging effects on the environment. Hence, the government should call a halt to it. In my opinion, environmental reservation is as important as economic growth.

To begin with, there are a host of reasons why economic growth is considered to be valuable ways to tackle hunger and poverty. Firstly, economic progress has a major influence on people’s standard of living. Indeed, if the country has its wealthy economy, the salaries of its citizens will be high in tandem with many occupations will be created. As a result, individuals will be able to cover their basic needs including accommodation as well as food. In many African countries, for instance, having a low economic growth rate. Thus, its residents have to live in houses that are unfit for human habitation and many teenager girls are forced to get married for the good of their family life due to their parents cannot afford to feed several children.

 

On the other hand, economic growth can carry with it the risk of harming the environment. It is undeniable that industrialization is a key factor to stimulate economic growth. Which is largely concomitant with the rise of disposal from the factory's waste and harmful exhaust emissions that have a detrimental effect on our environment. It is estimated that air pollution is killing about 4000 people in China a day because of the activities of burning of coal in many factories. Furthermore, urbanization also stems from this growth, which can lead to the spreading of human habitation, this means many forests might be cut down. Thus, the result of this process is increasing in environmental degradation and therefore many believe that this growth should be stopped.

 

In conclusion, I personally believe that besides focusing on economic growth the government should give priority to environmental concern in the sense that it can enhance the quality of life.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...