ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

 

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on weather in order to produce reliable forcasts.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

You should write at least 150 words.

Kết quả hình ảnh cho the diagram below shows how the australian bureau of meteorology

ANSWER:

Last-minute information on weather is elaborately collected by the Australian Bureau of Meteorology, whose responsibility is to produce accurate forecasts. The incoming information is obtained in the computer from 3 different sources: satellites, radars and drifting buoys.  Satellites would take satellite photos and send them to a connected computer on the Earth. The others, radars and drifting buoys, send information through radar screen and synoptic charts respectively. 

After being received by the computer, information is analysed and caculated by weather experts. Those photos and charts is thoroughly examined in order to draw appropriate conclusions about weather in the forthcoming time. Weather forecasts is then edited and sent to the media.

The media is in charge of broadcasting the information on weather. This can be done in a number of forms, the most outstanding of which includes TV news, radios or recorded announcements.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2015 trong Advantages-Disadvantages bởi Huy Bùi (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 4 trong Maps bởi Anana Tran (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Maps bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
...