ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

The table illustrates how much of rainfall on average in each month of a year in two different cities, namely Woodsville and Blacksboro. Overall, the amount of rainfall in Woodsville is much higher than that in Blacksboro. It is clearly shown from this table that the rainfall in Woodsville differs greatly in each of twelve months. Specifically, the most rainiest months fall into November, December and January with 6, 5.5 and 5 inches respectively. After January, there is a steady drop in the amount of rain until it reaches a bottom in July which is the driest month with merely 0.75 inches. Then, from August to October, the figure rose slightly as the year approaches the rainy season. Similarly, Blacksboro also receives the same pattern of rainfall with Woodsville with three top months are February, January and December - 4, 3, 2.5 inches respectively. After that, it also drops modestly from March until July which receives the least amount with eligible 0.01 inches. Finally, it is noted that over the next few months the average rain never gets as high as the average in Woodsville, although it is granted to increase slightly.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...