ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.3k thành viên

To uncover the secrets of a human’s mentality and personality development, many experiments have been conducted and the results show that congenital features may play an influential role in a person’s evolvement in these respects much more than experiences gained in life. In my subjective views, this notion may be fortified by the examples of the willpower and the outlook of a person, which may have great impacts on his success.

Willpower is a terminology to describe the ability of a man or woman whereby they are able to overcome the hardships, fight against the pressures and stick to their goals’ plan without any compromises. It is characterised by how much he or she is resilient in front of stress or adversity and how they could postpone their early satisfaction for small achievements to wait for the bigger to come. Additionally, willpower is an unexplainable variance in each person, which distinguishes from other to other regardless of life experiences. Therefore, possessing high willpower at the early stage of life makes a person much more determined and persevered to follow the goals’ plan they set up and as a result, they develop a higher career status than others.

Another congenitally major influence is the appearing outlook of a boy or a girl. Truth to be told, people born with attractive appearances will have an easier life than those who were not. With an eye-catching face, they will get admiration from others, have a lot of contacts giving them supports whenever they need and earn a pass for everything they do in their life more easily. Consequently, the formed personalilty and mentality of these people seem different from the opposite ones despite being brought up in same conditions.

To conclude, being born with advantageous traits could help an individual develop great success in life. High willpower and attractive outlooks are the two of the congenital advantages which produce different mentality and personality in different people, contributing to success’s extent in their lives.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

(In order to) To uncover the secrets of a human’s mentality and personality development, many experiments have been conducted and the results show that congenital features may play an influential role in a person’s evolvement in these respects much more than experiences gained in life. In my subjective views, this notion may be fortified by the examples of the willpower and the outlook of a person, which may have great impacts on his success.

Willpower is a terminology to describe the ability of a man or woman whereby they are able to overcome the hardships, fight against the pressures and stick to their goals’ plan without any compromises. It is characterised by how much he or she is resilient in front of stress or adversity and how they could postpone their early satisfaction for small achievements to wait for the bigger to come. Additionally, willpower is an unexplainable variance in each person, which distinguishes from other to others regardless of life experiences. Therefore, possessing high willpower at the early stage of life makes a person much more determined and persevered to follow the goals’ plan they set up and as a result, they develop a higher career status than others.

Another congenitally major influence is the appearing outlook of a boy or a girl. Truth to be told, people born with attractive appearances will have an easier life than those who were not. With an eye-catching face, they will get admiration from others, have a lot of contacts, giving (thêm dấu phẩy) them supports whenever they need and earn a pass for everything they do in their life more easily. Consequently, the formed personalilty (personality) and mentality of these people seem different from the opposite ones despite being brought up in the same conditions.

To conclude, being born with advantageous traits could help an individual develop great success in life. High willpower and attractive outlooks are the two of the congenital advantages which produce different mentality and personality in different people, contributing to success’s extent in their lives.


Ngoài những lỗi chính tả mình nêu ra thì từ vựng của bạn nhìn chung khác ổn, tuy nhiên bạn chú ý những từ mình bôi đỏ. Bạn lặp lại những từ đó quá nhiều. Bạn có thể sử dụng từ điển tìm thêm từ đồng nghĩa để vốn từ bạn phong phú hơn và khiến bài viết không quá nhàm chán. 
phần thân bài của bạn, mình nghĩ là có thể làm ngắn lại. Một câu topic, thêm vài câu giải thích cho topic sentence và bổ sung thêm ví dụ!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)
cảm ơn bạn, tôi xin ghi nhận góp ý và sẽ làm tốt hơn trong bài lần sau.
0 phiếu

"...contributing to SUCCESS' extent in their lives." Danh từ kết thúc bằng "s" thì trong sở hữu cách phải lược bỏ "s". Mình thấy bố cục của bài bạn ổn, vốn từ vựng phong phú, và diễn đạt rất trôi chảy.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...