ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

Each year some languages die out. Some say this is good because fewer languages would make communication easier and relieve people of burden of learning foreign languages.

Do you agree or disagree?

In the world, there are many languages. However, each year some of them are disappeared. While some people think this is good because it will make the way we communicate easier than before, I still believe that the diversity of languages have benefit for individual and society as well.

First of all, language represents the culture of each ethnic so that if one language dies out, the culture will be disappeared. This is because language is not only the way we communicate but it also contains the culture, and knowledge of each ethnic group. For example, Chinese is the earliest language that appears in the world. If Chinese die out, people in other countries couldn't know the culture, history and celebrate of China. Therefore, people should respect and maintain language.

Second, language is evidence about the diversity of human knowledge. People will lose knowledge which was written about certain language if they just know a few languages. This is because, in each country, they have different language. For example, in China, Japan or Korea people use hieroglyphs while in England or America people use Latin letters.  The languages have the same value and it is valuable property for the nation. when one language disappears and people only know less information which was written by a limited number of languages.

Finally, preserving language diversity is important for studying linguistics. Losing a language is losing valuable resources for linguistics

To sum up, people should conserve all the language around the world to prevent culture and knowledge lost.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
In the world, there are many languages. However, each year some of them are disappeared. While some people think this is good because it will make the way we communicate easier than before, I still believe that the diversity of languages have benefit (have a lot of benefits) for individual and society as well.

First of all, language represents the culture of each ethnic so that if one language dies out, the culture will be disappeared. This is because language is not only the way we communicate but it also contains the culture, and knowledge of each ethnic group. For example, Chinese is the earliest language that appears in the world. If Chinese die out, people in other countries couldn't know the culture, history and celebrate of China. Therefore, people should respect and maintain language.

Second, language is evidence (evident) about the diversity of human knowledge. People will lose knowledge which was written about certain language if they just know a few languages. This is because, in each country, they have different language(plural). For example, in China, Japan or Korea people use hieroglyphs while in England or America people use Latin letters.  The languages have the same value and it is valuable property for the nation. when one language disappears and people only know less information which was written by a limited number of languages.

Finally, preserving language diversity is important for studying linguistics. Losing a language is losing valuable resources for linguistics

To sum up, people should conserve all the language around the world to prevent culture and knowledge lost.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...