ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

From my point of view, students should take a part-time job. First of all, working part-time helps students earn more money to cover everyday needs. They won't have to depend on their family. This is very good, especially for students have difficult circumstances. Secondly, working part-time is useful for students' study. It assists them to widen their knowledge and have good communications skills. For example, students who are studying English should take a part-time job in some famous places where have many foreigners. Therefore, they can practice English by being  a tour guide. Finally, working part-time helps students have a good preparation for their future. However, I can't deny that taking a part-time job also has many bad effects such as studying becomes worse or being tired of working too much... In conclusion, I think students should take a part-time job but not too much.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (-23 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Everyday needs - daily needs

bad effects = negative consequences

but not too much = but ensure to maintain the work- life balance

especially for students have difficult circumstances = especially for students having difficult circumstances

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...