ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

 

       Data related to animals adopted from an animal rescue center in Madison, Wicousin between 1990 and 2000 is revealed in the diagram. Overall, there is a significant change in the number of dogs and cats whereas the number of Birds and Reptiles has small fluctuation.

       As the graph shows, Dogs and Cats shared the firts rank with each other. The figures of dogs decreased dramatically. They reached their peak during ten year period in 1990, around 560 adoptions. Dog adoptions drop to 480 in 1992, continue to drop until 1998 and remain stable in 2000. Besides, the number of cats increased considerably. From 320 adoptions in 1990, there is a doubling in their numbers ten years later, around 640 adoptions. 

       On the other hand, there's almost a levelling off at Birds and Reptiles adoptions. Over ten years, they keep to be ranked at the last and their figures is around 100 adoptions.The number of Birds and Reptiles in 1990 is about 110 adoptions which is the same as that in 1996. Not long afterwards, the figures turn to exactly 100 adoptions.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 4 trong Comparison bởi anbach2801 (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Comparison bởi cmt2 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi HarriettXanh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 10, 2018 trong Comparison bởi Phamlinh99 (0 điểm)
3 Góp ý
...