ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

Đề

The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000.
Describe the information in the table and make comparisons where appropriate.

» Write at least 150 words.
 

             Average distance in miles travelled per person per year


Changes in modes of travel in England between 1985 and 2000
  
Bài làm
  

The table compares average distance in miles by modes of travel  In England in 1985 and 2000.
It is clear that average distance in miles travelled by all modes grows up considerably.  While the average distance by walking,  bicycle and local bus has a slight decrease,  the rest of moles as the data outline have trend to increase dramatically
Out of 8 modes , there are only 3 modes which have a fall in average distance in 15 years,  from 1985 to 2000 , including : walking,  bicycle,  local bus.  In these 3 modes,  the figure for local bus 's  average distance is noticeably higher than walking and bicycle,  429 miles travelled in 1985. However,  in 2000, it was decreased dramatically,  nearly a half.  Average distance for walking and bicycle just decline slightly from 255 to 237 and from 51 to 41. Besides, bicycle became the mode which had lowest distance in miles in 2000 instead of taxi.
There are modes of travel which have average distance going up : car,  long distance bus,  train,  taxi and other.  It is easy to realize that car has highest average distance , and it remain thee higher position from 3199 in 1985 to 4806 in 2000. In addition, from the mode which has lowest distance  travelled,  13 miles in 1985, taxi  got over lowest position and got 42 miles in 2000.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
P/s : chỗ There are modes of travel which have average distance going up : car,  long distance bus,  train,  taxi and other.  
Là sang đoạn khác ạ với cả là there are 5 modes....
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 9, 2015 trong Trend (Line) bởi Anh Tuan Nguyen 1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5 trong Trend (Line) bởi Huong Ly (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 4 trong Trend (Line) bởi nguoilacoda (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 2 trong Trend (Line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
3 Góp ý
...