ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

It is better for children to grow up in the countryside than in a big city . I agree because of these following reason:
  Firt of all, it has more fresh air than a big city. Children will feel more relaxed after stressful lessons. Not only, they are also delighted in the rice fields.
 Secondly, the cost of living in the countryside is very cheap . So , people in the city often come here to rent or buy to stay during the summer vacation.
 Thirstly, the environment in the countryside is much cleaner than the city. For example, in the countryside has fewer means of transport than the city, environmental pollution in the city is a hot issue of society.
( ad sửa hộ em vs ak với cả nếu được cho em thêm cái kết bài ik ak e cạn ý tưởng oy . Mong ad duyệt!!! )
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

( IT IS COMMONLY BELIEVED THAT )It is better for children to grow up in the countryside than in a big city. (FROM MY POINT OF VIEW)I (TOTALLY)agree ( ADVOCATE/ SUBSCRIBE TO)(THIS IDEA) because of these following reason(S)
  Firt (FIRST)of all, it has more fresh air than a big city.( Living in urban areas can give children more fresh and natural atmosphere  than that of rural areas)Children will feel more relaxed (And relieved)after stressful lessons ( a hard-working day ). Not only, they are also delighted in the rice fields
 Secondly, the cost of living in the countryside is very cheap( MUCH LOWER AND MORE APPROPRIATE FOR DWELLERS TO MAKE ENDS MEET) So, people in the city often come here to rent or buy to stay during the summer vacation.(Thanks to this benefit, the quantity of people coming here to rent or buy has been increasing substantially)
 Thirsty,( Last But not least) the environment in the countryside is much cleaner than the city( Ý này trùng với ý 2). For example, in the countryside has fewer means of transport than the city, environmental pollution in the city is a hot issue of ( In)society.

BàI này của bạn về VOcabulary thì còn rất hạn chế hiều chỗ diễn đạt hơi vụng ,grammar thì còn sai một chút 

Bạn nên trau dồi nhiều hơn về phần vocabulary một chút , 

Nói chung viết thì được rồi nhưng nếu chấm điểm dựa theo thang tiêu chuẩn điểm của ielts thì chưa được cao 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)
0 phiếu

Theo mình thì bài ess​ay này có một số vấn đề như sau:

- Chưa đủ số luọng từ (250 word​)

- Có một số điểm ngữ pháp chưa đúng. Ví dụ như "it has more fresh air than a big city". ​Câu này bạn dùng so sánh như vậy sẽ mắc lỗi ​Not parallel structures. ​Câu này của bạn đúng sẽ nên là ​"it has more fresh air than a big city has"

​- Bố cục của bài viết cũng chưa được vững, cái điểm này mình nghĩ sẽ mất điểm nhiều. Đoạn Intro mình thấy bạn để dấu ":" như vậy thì không được ổn cho lắm. ​Bạn có thể tham khảo: It is clear that whether growing up in the countryside or in a big city is becoming an extremely subject of debatable topic thanks to its effects on children's development. Although some clam urban areas are definitely good environment for kids, raising children in rural areas also bestows significantly positive effects for them.

​- Về phần conclusion, bạn chỉ cần khẳng định lại ý kiến của mình là ok. Bạn có thể tham khảo xem: In conclusion, children should be raised in countryside to ensure their development. These areas offer them a healthy environment and good living conditions as well.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi huongnhu (0 điểm)
...