ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The line graph illustrates the the figure elderly people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countries.
Overall, the elderly of three different countries will increase over 80 years. In addition, the senior citizens of Japan are the lowest almost all the time surveyed.
In the 1940 to 2000 period, the figure for elderly people aged 65 and over in the USA increased significantly from just under 10% to around 13 %. While as, the figure for Sweden was lower, at about 7% and just under 15% respectively. During the same years, there was a steady decline in the proportion of Japan, at just under 5%.
From 2020 to 2040, Japan is predicted to see the most dramatic change in 2040. This figure is likely to reach the highest point, about 26%. It is expected that the figure elderly people who aged 65 and over in Sweden will fluctuate approximately 25%. Compared to about 23% of Americans is expected to be lower.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph illustrates the the figure elderly people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countries. --> the line graph shows the percentage ( or number) of people who aged 65 or more between 1940 to 2040 in three different countries. 

Overall, the elderly of three different countries will increase over 80 years. In addition, the senior citizens of Japan are the lowest almost all the time surveyed.---> cái câu thứ 2, nên nêu nước nào rise nhiều nhất, và nước nào thấp nhất

In the 1940 to 2000 period, the figure for elderly people aged 65 and over in the USA increased significantly from just under 10% to around 13 %. While as, the figure for Sweden was lower, at about 7% and just under 15% respectively. During the same years, there was a steady decline in the proportion of Japan, at just under 5%.

-------> In 1940, 13% of American was 65-year-old or over, while the figures for Sweden and Japan were 7% and about 4% respectively. Over the following 60 years, the USA and Sweden saw a significant rise in the proportion of elderly people in their population. By contrast, a declining number of senior citizens to nearly 5% can be seen in the Japanese population.  

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...