ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

it is believed that students should enter the labor force after school rather than studying at university or college. I would argue that it is better to have higher education.

The option to start finding a job after graduate is attractive for several reasons. Many young people want to help their parents with finacial problems. Work means steady earning, so that they can make a living without support from family. In terms of career, they can gain on the job experiences and practical skills quicker than those in university. That will help them to promote and have a successful career. In addition, working creates a feeling of responsibility which helps students become independent and self-reliant at younger age.

On the other hand, I believe having a university or college degree brings many benefits. Firstly, students can do jobs such as doctor and lawyer which require specialized knowledge that they only attain in university or college. To be a doctor, students have to understand deeply about, for example, symtomps and problems of illness. This cannot accquire by observing and praticing only. Secondly, the labor market now is highly competitive and a profession certificate will assure students a better future. A degree will helps them more outstanding and it will be easier to find a promising job with high earning and oppotunities.

For the reason mentioned above, students should keep studying and learing at university or college for a successful career.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bạn nên thay can, will,.. các từ mang tính khẳng định bằng các từ như could, may,.. vì IELTS mình k được dùng thể khẳng định mà

" a feeling of responsibility " cái này phải là a sense of responsibility nhé

" brings many benefits" nên thay bằng offers numerous merits nghe sẽ academic hơn

To be a doctor, students have to understand deeply about, for example, symtomps and problems of illness. This cannot accquire by observing and praticing only. " 

2 câu này nên dùng mệnh đề quan hệ ghép vào và câu đầu dùng To be a doctor cũng k academic đâu nhé

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...