ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

Topic: There is an idea that young people should not learn what the world is doing but what they can to to the word. To what extent do you agree with this statement?

Having considerable insight as to how the society function recently promotes the youth's self-development. This essay disagrees that young people put what condition the world is in aside and keep focusing on nothing but their capability. Updating with the world provides better opportunities to understand their inner self as well as puts them at ease to fulfil their potential.


Gaining knowledge about their surrounding helps the young to find real person of who they are. Lacking orientation towards world's trend, youngsters easily get frustrated and be bitterly disappointed with themselves as for example they could not find jobs. Gradually, they waste their inherent ability and are not able to realise their potentiality. They would get lost in the real world wondering who they are and what they are really doing. Thus, bypassing the process of learning about the global issues prevents one from proving himself and his limit.

Young people who grasp the world situation thoroughly could overcome setbacks and enhance the possibility for achievements. Spending time exploring the world means extending "our knowledge of our ignorance" (Karl Popper). For instance, Edison could invent the light bulb for the mankind because he could live in the world without it. He learned the difficulties the society was facing and took advantage of it to create a personal and social accomplishment. Therefore, the movements of every aspect of the world should be regarded as major priorities in education.

In conclusion, I support the idea that the young ought to consider the world's business in order to respect themselves and achieve success. It is recommended that schools encourage students to learn as a subject.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
đã tag lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

Mình thấy ở mở bài của bạn, câu background với câu giới thiệu quan điểm hổng có liên quan tới nhau lắm ._.

 

Gaining knowledge about their surrounding helps the young to find the real person of who they are.

Lacking orientation towards the world's trend, youngsters easily get frustrated and are be bitterly disappointed with themselves as for example they could not find jobs., take not being able to find jobs as an example.

Mình thấy ở đoạn này, ví dụ của bạn có vẻ không support chặt chẽ lắm cho quan điểm bạn đưa ra.

Đoạn 2 thì ví dụ ổn và full of infomation đó ạ :D

Theo mình đánh giá thì bài này:

- 7 task response

- 7 coherence

- 8 lexical resources

- 7 grammar

=> 7-7.5 Cả bài? :D

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...