ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

78.8k thành viên

Essay topics: Some say that sports play an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity. Discuss both views and give your own opinion.

 

In contemporary society, some people think that sports occupy part of an important role in our lives. However, others claim that sports are leisure activities. Personally, I believe that sports bring more certain benefits than thinking they are leisure activities.
On the one hand, everyone thinks that sport is something helps people are relaxing and seeing it is leisure activities. First of all, not everyone has the abilities and potentials to become professional sports players. Therefore, they often seek out simple activities and it can help them release stress. For example, some people suffer job pressures, they tend to play sports such as boxing or yoga because they can help people reduce stress.
On the other hand, some people say that sports have a vital role in society. One of the main reason is sports help people to become healthier and have a beautiful body. For example, some people are obese, they are workout exercise regularly because sports help them lose weight. Moreover, governments can save money paying on health insurances. Secondly, children now spend more and more time to play computer games, and watching television screen instead of going out. Therefore, their parents need to open plenty of sports and training for them, this helps them are interesting with society. Children can expand their relationship and improve their social interaction with peers
To sum up, some people think that sport just is a small part of in their life, and it is leisure activities. However, I believe that sports now are a common and important role in our lives.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...