ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

The line graph illustrates information about how many Vietnamese students learning in 3 countries namely France, Russia and America from 2000 to 2015.

It is clear that the number of Vietnamese students studying aboard in France and America increased during the period, while the opposite was true for Russia. Also, the figure for America experienced the biggest change over the period shown.

In 2000, the number of Vietnamese students enrolling in French schools was largest with over 3.5 million, in comparison with nearly 3 million and 1.5 million students studying in Russian and American schools respectively. Over the next 5 years, the figure for Vietnamese students studying in France and Russia fell by about 1 million, whereas that in America witnessed an increase of over 2 million students.

From 2005 until the end of the period, the number of Vietnamese students studying in America rose significantly to 5 million students in 2015. At the same time, the figure for Vietnamese students in French schools remained stable at approximately 2.5 million students until 2010, before increasing by over 2 million in 2015. Meanwhile, the number of Vietnamese students learning in Russia hit the lowest point of below 2 million in 2010, following by rising gradually to 2.5 million in 2015.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (11 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 9, 2016 trong Trend (line) bởi thongnguyen3186 (2 điểm)
...