ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

The line chart illustrates the numbers of children picking between french and Mandarin when they were 13 during the period from 2000 to present. 

    It is obvious that the was a significant increase in amount of students taking Mandarin. However, french is still the most popular language options.
    According to the data, there was a dominance in the number of 150 students taking french class in 2000, in comparison with just nearly 10 students taking Mandarin. The figure increased dramatically for Mandarin and reached a peak at 75 students in 2005. In constrast, the number of students who took french also deceased considerable and remained about 85 students in 2005.
       Since 2005, the trends have not changed much. French class gained some popularity in 2006, but has maintained farly stable since then at about 90 students. There was also a drop in the number of students taking Mandarin and then fluctuated, before it returned to 75
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

6 Góp ý
...