ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

I strongly agreed that physical exercise is useful to our health. First of all, it helps us to have a nice body and keep fit. We can see many fat people after doing physical exercises lose right and have different appearances. They don't need to worry about their weight anymore. Additionally, it prevents us from illness. People often doing physical exercise it is usually healthier thân the other. They have trong bodies and good resistances. It also make us feel comfortable and relax. Alter a hard-working day, you go home and feel very tired. At that time, you can do some physical exercises. I'm sure that afterward you wI'll feel much better. Besides, some investigations showed that physical exercises can prolong our longevity. It's very useful for the old to do physical exercises everyday. In general, physical exercises make up healthy and we should do it everyday to keep fit and stay healthy.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

I strongly agreed that physical exercise is useful to our health. First of all, it helps us to have a nice body and keep fit. We can see many fat people after doing physical exercises lose right and have different appearances. They don't need to worry about their weight anymore. Additionally, it prevents us from illness. People often doing physical exercise it is usually healthier thân the other. They have trongstrong bodies and good resistances. It also makemakes us feel comfortable and relax. Alter a hard-working day, you go home and feel very tired. At that time, you can do some physical exercises. I'm sure that afterwardafterwards, you wI'll'll feel much better. Besides, some investigations showed that physical exercises can prolong our longevity. It's very useful for the old to do physicalfitness (tránh lặp từ) exercises everyday.every day. In general, physical exercises make up healthy, and we should do it everydayevery day to keep fit and stay healthy.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...