ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46.3k thành viên

The given chart concentrates on information about science certifications gained by people who live in Malaysia and Singapore.

Overall, what stand out of the chart is that the highest rate in the both countries come from no qualification in science. By contrary, the lowest percentage of science certification in Singapore and Malaysia is master’s degree.

As is illustrated, in term of the proportion of no qualification in science, Malaysia makes up with 65% while Singapore have 60 per cent in this sector. Similarly, the rate of science qualification in School leaving examination field has 36% and 30% for Malaysia and Singapore, respectively.

As regarded, the percentage of bachelor’s degree, which people live in Malaysia received just 10% while in Singapore, it is significant higher two times with 20%. When come to the lowest proportion in 4 sectors is master’s degree, Malaysia and Singapore have equal rate just below 5% for each nation.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The given chart concentrates on information about science certifications gained by people who live in Malaysia and Singapore.Overall, what standstands out of the chart is that the highest rate in the both countries comecomes from no qualification in science. By contrary, the lowest percentage of science certification in Singapore and Malaysia is master’sthe master's degree.As is illustrated, in termterms of the proportion of no qualification in science, Malaysia makes up with 65% while Singapore havehas 60 per cent in this sector. Similarly, the rate of science qualification in the School -leaving examination field has 36% and 30% for Malaysia and Singapore, respectively.As regarded, the percentage of bachelor’s degree, which people live in Malaysia received just 10% while in Singapore, it is significantsignificantly higher two times with 20%. When come to the lowest proportion in 4 sectors is the master’s degree, Malaysia and Singapore have equal rate just below 5% for each nation.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (228 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...