ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

Nowaday, there are plenty of negative things that make children exited. They could take several hours in front of television or consume a number of snack, fat foods that they enjoy. This lead them to weakness and could even cause some serious diseases in the future.
      It is obivious that the responsibility for dealing with this problem belong to both schools and parents because of the direct contact with them. They should spend time with their children making some exercises in every morning so that it can be transformed into the daily habit of their children. Furthermore, children must be limited times that they spend on television and mobile phone. Teachers and parents should warn children when they use dirty foods. It is useful to teach them more about the harmfulness of messy foods and how to choose right products that bring them to a perfect lifestyle.
     On the other hand, government also plays an important role to effect on children's lifestyle. They should inhibit every activity of selling and purchasing toxic products that could cause the abnormal growth of children. Besides, they must protect children from some inappropriate programs on television. Instead, by broadcasting some talkshows to advice people to help their children get a best growth, they can save plenty of money to cure children from obesity and other diseases.
           In conclusion, i believe that government can affect children's lifestyle by many ways. However, the responsibility for bringing up children with a complete health lifestyle lies with the people who are in regular contact with them, in other words their parents and their teachers
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

NowadayNowadays, there are plenty of negative things that make children exited.excited. They could take several hours in front of the television or consume a number of snack, fatsnacks, fast foods that they enjoy. This leadleads them to weakness and could even cause some serious diseases in the future.
      It is obiviousobvious that the responsibility for dealing with this problem belongbelongs to both schools and parents because of the direct contact with them. They should spend time with their children making some exercises in every morning so that it can be transformed into the daily habit of their children. Furthermore, children must be limited times that they spend on television and mobile phone. Teachers and parents should warn children when they use dirty foods. It is useful to teach them more about the harmfulness of messy foods and how to choose the right products that bring them to a perfect lifestyle.
     On the other hand, the government also plays an important role to effectaffect on children's lifestyle. They should inhibit every activity of selling and purchasing toxic products that could cause the abnormal growth of children. Besides, they must protect children from some inappropriate programs on television. Instead, by broadcasting some talkshowstalk shows to adviceadvise people to help their children get athe best growth, they can save plenty of money to cure children fromof obesity and other diseases.
           In conclusion, iI believe that government can affect children's lifestyle byin many ways. However, the responsibility for bringing up children with a complete healthcompletely healthy lifestyle lies with the people who are in regular contact with them, in other words, their parents and their teachers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Thanks b nhá. B cho mình điểm để mình còn biết hướng phấn đấu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...