ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

Nowadays, in many countries, yong people leave rurals areas for studying and working in cities. There are many causes for this trend and it also leads to many effects. First of all, people leave rural eraes because they want to study in prestigious universities. Therefore, after graduating, they will get a good job and a good life. Secondly, there aren't enough jobs in the countryside and the quality of life is still poor so people tend to move to cities with the expectation that they will have a better life. Obviously, this leads to many effects, include good effects and bad effects. More people move to the city for studying and working which means both intellectual standard and the quality of life increase. However, this causes the imbalance of population between rural areas and cities. Too many people in the city also leads to the unemployments and increase the rates of social evils. In conclusion, there are many causes of this trend and it also leads to many effects.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+2 phiếu
 
góp ý hay nhất
1.Nowadays, in many countries, yong people leave rurals areas for studying and working in cities ( Trước hết phải paraphase lại đề bài nhé, bước này quan trọng đấy! Cậu có thể tham khảo: Recently, there is a trend of the juvenile leaving the countryside for big cities in many nations. The essay below will outline some reasons behind this phenomenon and its results)

2. There are many causes for this trend and it also leads to many effects. ( bỏ phần " and it also... " đi vì sau đấy cậu vẫn chỉ đang nói về vấn đề. Tách thành 1 paragraph nhé)

3.Therefore, after graduating, they will get a good job and a good life.( k ai dám khẳng định là học trường danh giá là sau này sẽ có good job,  good life cả. Dù đây là opinion của cậu nhưng nó cho giám khảo thấy bài viết rất ngây ngô. Nên sửa thành " .... Prestigious uni with a view to standing a better chance for a well-paid job, hence, a quality life)

4.Obviously, this leads to many effects, include good effects and bad effects. ( sai grammar rùi!  Include--->including và bỏ dấu phẩy đi)  
Nhưng để cho hay hơn thì ntn nè: This, undoubtedly,  results in both positive and negative effects
 Thời gian có hạn nên mk chỉ chữa đc đến đây thôi!  Cậu thông cảm
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...