ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46.3k thành viên

The given charts concentrate on the result of examination about what bring happiness for people of two age groups

Overall, charts show Achievement at work sector has the highest proportion of happiness in the both age groups. Besides, people who just under 30 feels happy if they can travel and have a good looking while people who over 30 tend to satisfy with their life when they gather with their family and have financial security.

As is illustrate, the percentage of joy come from Achievement at work make up highest per cent with 31% for people under 30 and 32% for individuals over 30. Similar, in terms of Doing hobbies, it has no big difference rate of happiness with 22% and 24% for under 30 age group and over 30 age group, respectively.

As regarded, there are the similar in the proportion of what make people feel happy is that travelling with 15% for people under 30 and being with family with 14% for those over 30. Moreover, having a good appearance make up 18% in five sectors of people under 30 years old while Financial security of people over 30 years old have 20 per cent

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

 The given charts concentrate on the result of examination about what bring happiness for -> to people of two age groups (bring sth to sb = provide)

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...