ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

In our lives, libraries are very familiar, especially in campus life. Not only adults but also students can understand their crucial roles. Unfortunately, some people think that maintaining public libraries is a waste of money since computer technology can replace theirs functions. This essay will discuss both kind and will give the final opinion.

First of all, there are a plethora of reasons why we should continue to use the public libraries’ resources. Specifically, the information provided by the libraries are very reliable. In addition, users don’t have to worry about the origins of them because all the books are authentic. Moreover, the environments of the public libraries will help us focus on the assignments or homework. For instance, if we surf the Internet to look up for information, we will somehow get distract by commercials and messages.

On the other hand, a large number of individuals strongly believe that computer technology can replace public libraries’ functions. According to some students, they feel that using technology is more convenience. For example, we don’t have to waste enormous of time for finding the right book in the library. All we have to do is search the keywords and a plethora of information will appear. Furthermore, we can save a tons of money as more and more people tend to use internet to do the research instead of the libraries. Additionally, by maintaining public libraries, the governments will seem to waste a fortune.

In conclusion, I strongly disagree with the idea that computer technology can replace public libraries. Thus, people should use the libraries to enrich their knowledge instead of technology.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Bạn nên paraphase lại đề bài nhé. K nên cop y nguyên " maintaining... Their functions" đâu, bị trừ điểm đó
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...