ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Write a passage about opinion on the topic: Internet plays an important role in our life.

I strongly agree that the Internet plays an important role in our life. First of all, the Internet helps us to know more about the world. You can find any informations about the things you want to know on the Internet. Besides, the Internet also helps us to keep in touch with many people on social medias such as Facebook, Twitter and so on. In addition, the Internet has many videos, webs, images help us to study or useful for our works. However I can't deny that the Internet also has many bad things. Though, the Internet is the greatest invention of humans so it plays an important role in our life.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

4 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

,I strongly agree that the Internet plays an important role in our life. First of all, the Internet helps us to know more about the world. You can find any informations (more information) about the things you want to know on the Internet. Besides, the Internet also helps us to keep in touch with many people on social medias ( media)such as Facebook, Twitter and so on. In addition, the Internet has many videos, webs, images help us to study or useful for our works. (  which help/ assist us to improve our study and promote our work.) However ,I can't deny that the Internet also has many bad things.  negative impacts on people 's daily routine, namely personality, and behaviors)  Though, the Internet is ( one of)  the greatest invention of human(s) so it plays an important (vital/indispensable/momentous/significant) role in our life.

Bài này bạn viết theo ielts  thì vocabulary bạn dùng rất đơn giản , grammar có hai lỗi , viết ý cần mạch lạc hơn nhé 

Theo thang điểm chấm bình thường  thì một paragrah bạn viết thì format được rồi nhưng điểm thì sẽ chưa được cao 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
+1 phiếu
làm bài phải có mở bài, thân bài, kết bài

mở bài dạo đầu

thân bài nêu ra các luận điểm

kết bài tổng kết lại ý kiến cuối cùng nha
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)
Em mới học cấp 2 thôi ( mà lại ko chuyên anh) nên mới chỉ có trình độ ntn. Cô cx ko yêu cầu quá nhiều chỉ vậy thôi. Em muốn nhờ mọi người sửa ngữ pháp hay câu cú cho nó đỡ ngu là dc rồi. Thank anh nhiều!
+1 phiếu
1. Ban dung nhieu lan" help".
2. ( line 11) help to study or useful for our works : theo minh thi : help for our study and work.
3.informations : noun ko dem duoc -> information.
4. ( lin6 va 7) ban nen dung besides hoac la also thoi trong 1 cau nhe.
5. ...webs and images.
6. Trong writing thi formal ban ko nen viet tat. can not .
7. For example , you can find any information...on the Internet.

Minh co vai loi gop y nhu tren.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
+1 phiếu

"helps us to know more about the world" thay bằng broadenmind/ enrich knowledge/ gain deeper insight into

help có thể thay bằng assist / hold potential for

Sau mỗi ý em nên cho thêm 1 ví dụ cho rõ ràng nhé

Không viết tắt "can't" nhé và không dùng cái từ khẳng định như "strongly agree" hay "can", "greatest"

Cụm "plays an important role" bị lặp lại có thể thay bằng "offers numerous advantages"

Cấp 2 viết được thế này là giỏi lắm r

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...